מסלולים בפורטוגל

המסלולים בפורטוגל דורשים כושר בסיסי מאחר ויש מעט קטעים מאמצים. אך למי שמוכן להזיע מעט מובטחת הנאה מדהימה